Menu Navigation

 

آب آشامیدنی فنچ ها در سالن :

تولید کنندگان عزیز  دو سوم بدن فنچ از آّب تشکیل شده است و باید در نظر داشته باشید که آّب لوله کشی دارای نیترات زیادی می باشد که بعد از مصرف فنچ و دفع آب نیترات در بدن پرنده باقی می ماند و این باعث می شود که سلولهای روده پرنده از بین بروند و باعث شود پرزهای داخل روده بهم چسبیده و در هضم غذا فنچ شما را دچار مشکل می کند .

راه حل: باید آب مصرف سالنهای خودرا 24 ساعت قبل در یک ظرف نگهداری کنید و ماندگاری آن باعث می شود که نیترات آب کاهش پیدا کند و خطر آن برای پرنده شما کاهش پیدا کند.

نکته :ظروف آب باید به گونه ای انتخاب شود که فنچ قادر به شنا کردن در آنها نباشد.

نکته : ریختن مکررآب درکناره های ظروف درمحل نگهداری فنچ موجب تولید قارچ و باکتری های مضرر و بوی بد خواهد شد.

.نکته : در حالت استاندارد هر سالن( 10 متر مربعی) 2 عدد ظرف آب (دایره ای )نیاز دارد .

نکته : ظروف آب باید به نوعی در سالن جانمایی شوند که پوسته ارزن و پرهای فنچ وارد آنها نشوند.

نکته : چون اصلی ترین عامل انتقال بیماری در سالنها از طریق آب صورت می گیردحتما در تعویض آب روزانه و شستشوی ظروف آب حتما دقت کنید.

 

 

مصرف سرکه سیب در آب آشامیدنی فنچ ها

ترکیب سرکه سیب وآب آشامیدنی فنچ ها باعث اسیدی شدن آب و خاصیت اشتها آوری برای فنچ می شودو فنچ ها کمتر تحت تاثیر بیماری های انگلی قرار می گیرندو در هضم مواد مصرفی پرنده نیز کمک می کند و افزایش دهنده باکتریهای مفید می باشد(همانند پروبیوتیکها عمل می کند)

ارتباط با ما