Menu Navigation

ابزار لانه سازی فنچ ها

شما می توانید از الیاف مخصوص قناری ،پنبه دانه و نخ های گونی استفاده کنیدکه یکی از بهترین آنها نخ های گونی برنجی (رنگ قهوه ای ،قیرگونی) می باشد که باید بصورت 7 سانتی برش خورده و در یک زمان بایددر اختیار فنچ های سالن قرار گرفته شود و آنها را دور از نشیمنگاه و در کف سالن در داخل یک توری در اختیار پرنده قرار دهید و با توجه به مصرف پرنده بصورت نامحسوس  به حجم آن اضافه کنید .

علت استفاده از نخ های گونی

الف: سبک است و به راحتی قابل حمل و نقل می باشد .

ب:به سهولت به هر شکلی قابل قرارگیری در لانه ها می باشد.

ج: جریان هوا را رد می کند و ازخفگی جنین در تخم جلو گیری می نمایند

د: به پای فنچ ها آسیب نمی زند .

 

نکته:باید ابزار لانه سازی یکبار در اختیار فنچ ها قرار گیرد تا مجددا روی تخم ها یا جوجه ها لانه سازی نکنند.

نکته : در صورتی که نخ گونی در اختیارتان نبود می توانید از  پنبه تخم ،الیاف مخصوص استفاده کنید.

نکته: تعداد لانه ها باید همیشه 30 درصد بیشتر از کل جفتها باشد .

ارتباط با ما