Menu Navigation

تاثیرات منفی نورهای مصنوعی متفرقه در سالنهای فنچ

1-کاهش ویتامین D

2-رشد بی رویه ناخونها و نوک فنچ ها

3-در جوجه ها باعث نرمی استخوان

4- در مولدهای ماده باعث تشکیل نشدن پوسته آهکی تخم می شود.

5-باعث کاهش رشد پرها و ضعف در عضلات و عدم پرواز می شود.

 

 

 

 

ارتباط با ما