Menu Navigation

تخم گذاری فنچ ها :

مولدها بعد از جفت یابی شروع به لانه سازی نموده و ظرف 3 الی 5 روز لانه ها خود را تکمیل نموده و اقدام به تخم گذاری می نمایند این پرنده بین 4 الی 10 تخم گذاشته و عموما تمامی تخم های خود را به جوجه تبدیل می کنند.

نکته : تخم های تکی در لانه ها عموما از روی مستی می باشد و باید بعد از دو روز اگر به تعدادشون اضافه نشد آنها را جمع آوری کنید.

تشخیص تخم های فنچ:

تشخیص تخم های نطفه دار در روزهای اول امکان پذیر نیست بعد از گذشت 5 الی 7 روز از گذاشتن تخم ها شما به راحتی می توانید از تغییر رنگ تخم ها  تشخیص دهید که این تخم دارای جوجه می باشد یا نه ،برای اینکار تخم را با نور چراغ قوه گرفته و اگر تخم بصورت کدر بود و نور از اون رد نمی شد مطمئنا شامل جوجه می باشد در غیر اینصورت تخم دارای نطفه نمی باشد و اگر در دو دوره متوالی این اتفاق افتاد حتما جفتهای مورد نظر را تعویض و از گله خارج نمائید .

نکته :اما این کدر شدن تخم ها دلیل تولد جوجه ها نیست چون دماو رطوبت و سایر موارد بعدی تا روز متولدشدن جوجه بر زنده بودن آن دخیل است.

نکته : فنچ ها با توجه به تعداد تخم های خود بین  12 تا 18روز بر روی تخم می خوابند که زمان خوابیدن  آنها  روی تخم ها روز به روز بیشتر می شود شاید در دو روز اول خیلی کم باشد .

نکته : فنچ ها در 2 روز اخر تخم ها را گردش نمی دهند و در حالت هچر می گذارند و تخم صرفا توسط جوجه در لانه حرکت یا قدری جابجا میشود. بعد از تولید جوجه ها 18 تا 21 روز طول می کشد که جوجه ها از لانه خارج شوند(با توجه به تغذیه )و بعد از  23 الی 27  روز دیگر کاملا خودشان از ارزن و سایر موراد تغذیه می کنند.

علت چرخش تخم ها توسط مولدها

علت چرخش تخم ها توسط مولدها  جهت جلوگیری از چسبیدن محتویات تخم فنچ به داخل پوسته آن است . در طی مدت خوابیدن مولد به طور متوسط هر ۳۵ دقیقه یک بار تخم ها را می گردانند . نچرخاندن کافی تخم ها به مرگ جنین منجر می شود .

تخم های فنچ

ارتباط با ما