Menu Navigation

جــــدا سـازی جـوجـه های فنچ

جوجه ها بعد از تولد بستگی به نوع تغذیه والدین خود بین 18 الی 21 روز ازلانه ها خارج شده و جفت مورد نظر مجدد تخم گذاشته و عموما بعد از ترک جوجه ها از لانه نر بیشتر به تغذیه آنها در بیرون ازلانه می پردازد اما عموما وقتی تعداد جوجه های خارج از لانه زیاد شوند و در گوشه ای از سالن که جای دنجی باشد جمع شده( حتی بصورت طبقاتی روی هم می خوابند و زیاد نگران خفگی نباشید ) نرها یا ماده های جوجه دار به تمام جوجه صرف نظر از اینکه جوجه خودشان هست یا نیست دانه می دهند وآنها را سیر می کنند و این موضوع یکی از مزیتهای تولید در گله فنچ ها هست که بصورت اجتماعی به یکدیگر کمک کرده این مزیت به این علت خوب هست که اگر بر هر دلیلی جفتی به جوجه خود رسیدگی نکند باقی ماده ها یا نرهای گله به آنها رسید گی نموده تا از مرگ آن جلو گیری نمایند.

اما جوجه ها به دو شکل مشخص هستند اکثریت جوجه ها نوک سیاه یا دو رنگ یعنی قرمز و سیاه داشته اما نژادهایی هم وجود دارد که از بدو تولد جوجه بانوک قرمز کم رنگ بدنیا آمده و در بعضی مواقع تشخیص آن از والدین کمی سخت تر است و صرفا فقط با وزن کردن آن قابل تشخیص خواهد بود .

جوجه ها بعد از اینکه غذا خور شدند را باید سریع تر از والدین جدا نموده ودر محل دیگری نگهداری نمایئد حتی اگر قصد نفروختن جوجه ها را دارید باید از والدین جدا نمائید چون این موجب شده که در تولیدمثل بعدی فنچ ها خلل وارد شود و والدین به رسیدگی به جوجه ها در گیر شود واین امر در کاهش تولید شما تاثیر خواهد داشت و حتی در جداسازی جوجه ها یک روز هم می تواند تاثیر گذارمی باشد.

اما زمانی که جوجه ها را از گله جدا می کنید برخی که ضعیف ترهستند پف کرده و یا حتی شاید برخی تلف شوند این امر خیلی نگران کننده نیست و امری طبیعی است صرفا باید در نظر داشته باشید که بایدماده های بالغی  در گله جوجه ها بریزید و بعد هم جدا کنید( البته از ماده هایی که تخم و جوجه دارند ) و بعد از جدا سازی جوجه هر روز پشت سر هم به آنها تخم مرغ رنده شده و آب شکر (3 روز) بدهید تا بتوانند شرایط تنهایی از والدین را تحمل نمایند.

نکته:در روزهای اول خروج جوجه پدر و مادر دنبال جوجه هستند تا به اون غذا بدهند ولی بعد از آن زمان جوجه به دنبال پدر می چرخد تا غذا بگیرد.

 

جوجه فنچ

 

 

 

 

 

 

ارتباط با ما