Menu Navigation

جفت یابی فنچ :

یکی از مهمترین موارد در کار تولید جفت یابی یا اصطلاحا پالایش جفت فنچ ها است این موضوع برای این مطرح می شود که گاها در فنچ ها ماده با ماده یا نر با نر هم جفت شده و لانه سازی می نمایند و حتی عمل جفت گیری هم اتفاق افتاده  ولی عملا در تولید هیچ اتفاقی حاصل نخواهد شد در ضمن باید فنچ های عقیم هم شناسایی شود.که این عمل با شماره گذاری و سر کشی به لانه ها صورت می گیرد. (شما صرفا 2 ماه اول با این مشکل مواجه خواهید بود و زمان زیادی را از شما تلف نمی کند )

پایش جفت ها فنچ :

گاها جفتهایی در گله وجود داردکه بنا به دلایل مختلف تخم گذاری نمی کنند یا اینکه نطفه نداشته و تخم هایشان به جوجه تبدیل نمی شود باید با شماره گذاری لانه ها این مولدها را شناسایی کرده و همچنین برای تشخیص بهتر می توانید تیرکی جلوی لانه ها را رنگ کنید تا زمانی که جفتها می خواهند وارد لانه شوند دم آنها رنگی شود و بتوانید براحتی آنها را شناسایی کرده و از گله جدا نمایید .

جفت گیری فنچ

 

 

ارتباط با ما