Menu Navigation

شما می توانید از لانه های سفالی طراحی شده برای فنچ هم برای لانه گذاری استفاده کنید خصوصا در استانهای که هوای خیلی گرمی داشته یا کویری هستند این بهترین انتخاب می تواند باشد

دلایل انتخاب  این لانه ها بخاطر موارد ذیل می باشد.

الف: در فصول گرم داخل لانه فنچ خنک می باشد.

ب:هوا در لانه ها جریان دارد و از تلفات وخفگی جوجه ها جلوگیری می نماید.

ج: ابعاد 15 *15 آن برای بزرگ شدن جوجه ها با تعداد بیش از4عدد عالی است.

د: : نم و رطوبت حاصل از فضولات پرنده را به خود جذب می نماید و از فلج شدن جوجه ها و مرگ آنها جلو گیری می نماید.

ر: سم پاشی آنها راحت تر است

نکته : عموما پایش جوجه های کار خیلی آسان می باشد و از طریق درب بالای آن براحیت می توانید داخل لانه ها را بررسی نمایید.

 

 

 

لانه سفالی فنچ

ارتباط با ما