Menu Navigation

دلایل انتخاب لانه های سیمانی فنچها

شما می توانید از بلوکهای سیمانی دو یا سه سوراخ   برای لانه گذاری استفاده کنید خصوصا در استانهای که هوای خیلی گرمی داشته یا کویری هستند این بهترین انتخاب می تواند باشد

علت استفاده از این لانه ها بخاطر دلایل ذیل می باشد.

الف: در فصول گرم داخل لانه فنچ خنک می باشد.

ب:هوا در لانه ها جریان دارد و از تلفات وخفگی جوجه ها جلوگیری می نماید.

ج: ابعاد 15 *15 آن برای بزرگ شدن جوجه ها با تعداد بیش از4عدد عالی است.

د: : نم و رطوبت حاصل از فضولات پرنده را به خود جذب می نماید و از فلج شدن جوجه ها و مرگ آنها جلو گیری می نماید.

ر: سم پاشی آنها راحت تر است

نکته : حتما سمت باز بلوک را جلو قرار دهیدو حدود 5 سانت جلوی آن را با گل و گچ بپوشانید تا از افتادن جوجه ها و تخم ها جلو گیری کنید .

لانه های سیمانی فنچ

 

#فنچ#زبرا#پرورش#سالن#جوجه#تغذیه#تخم#ارزن#بیماری#دما#شغل#پرنده#گوشت#دارو#پرکنی#مرگ#قفس#فنج#کتاب#آموزش

ارتباط با ما