Menu Navigation

انتخاب نشیمنگاه در سالنهای فنچ

یکی از موثرترین علل افزایش تولید در سالنهای گله ای استفاده درست و مناسب از نشیمنگاه در سالنها می باشد.

نشیمنگاه برای هر سالنی خیلی مهم و حیاتی است چون پرنده باید بتواند در فضای موجود در تیرکی ها جفت یابی و جفت گیری نماید و باید نکات ذیل در انتخاب این نشیمنگاهها رعایت شود.

  1. نشیمنگاهها حدالامکان از جنس چوب نباشندو اگر از این جنس بخاطر ارزانی انتخاب کرده اید باید با رنگ روغنی یا قیر آب شده آنها را به علل ذیل رنگ آمیزی کنید

الف: نچسبیدن فضولات فنچ ها و جلوگیری از آسیب دیدن پاهای فنچ ها

ب:جلوگیری از تخم گذاری شپشک و میلبه در شیارهای موجود در چوبها

2-نشیمنگاهها باید حتما مشرف به لانه و با فاصله 50 سانتی با لانه ها قرار بگیرد تا موجب نزاع و درگیری مولدها نشود.

3-بهترین نشیمنگاهها باید از میلگردهای فلزی نازک انتخاب شود و رنگ آمیزی شوند.

4-نشیمنگاهها نباید لرزش زیادی داشته باشندچون باعث لرزش در زمان جفت گیری شده و تخم های بی نطفه ایجاد می شود.

5-نشیمنگاهها باید طوری انتخاب شوند که زمان جداسازی جوجه ها به چشم یا بدن فرد مورد نظر صدمه نزنند.

6-نشیمنگاهها بصورت پلکانی و با فاصله یک متری از زمین شروع شوند .

7- نشیمنگاهها باید از محل تغذیه و آب پرنده فاصله داشته باشند.

 

ارتباط با ما