Menu Navigation

علت انتخاب فنچ زبرا

این پرنده در صورت رعایت علمی نکات نگهداری و پرورش  با توجه به 6 الی 8 دوره تخم گذاری در طول یکسال بصورت گله ای در سالنهای استانداردمی تواند در آمد چشم گیری را برای پرورش دهندگان بهمراه داشته باشد .

یکی از ویژگی های خیلی خاص این پرنده تغذیه جوجه ها های مولدهای دیگر می باشد و این پرنده بخاطر رفتار کاملا اجتماعی و حمایتی خود از بروز خسارات ناشی از مرگ جوجه ها جلوگیری می نماید.

*اولویت این پرنده نسبت به پرندگان زینتی دیگر

  • به سرعت جفت یابی نموده و تخم می گذارد
  • پرنده ای فوق العاده مقاوم است
  • جوجه هابا توجه به تغذیه  ظرف 45 الی 60 روز خود شروع به جفت یابی و تخم گذاری می نمایند.
  • طول عمر مفیدتولید این پرنده در سالن ها  12 ماه و 6 الی 8 دوره تخم گذاری می باشد.
  • صادرات این پرنده به کشور های همسایه که به دلایل ذیل صورت می پذیرد
  • الف: در کشورهای همسایه تولید این پرنده از خرید آن بیشتر هزینه بر می دارد
  • ب: از گوشت این پرنده در کشورهای دیگر بنا به دلایلی متفاوت از جمله پیشگری از بیماری MS و تقویت قوای جنسی استفاده می کنند.
  • ج: برای تربیت و تقویت غریزه پرنده های شکاری (باز ،عقاب ،شاهین )خود این پرنده را در محوطه های مخصوص رها نموده تا آنها شکار کرده و نزد صاحبان خود بیاورند.
  • قیمت مناسب این پرنده و زیبایی آن یکی دیگه از دلایل خریداری آن می باشد
  • صرف روزانه یکساعت وقت برای 1000 جفت در سالن (کمترین زمان ممکن)

 

#فنچ #فنچ ایران #زبرا #finch

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ارتباط با ما