Menu Navigation

*لانه های گالوانیزه و فلزی فنچ

برای لانه ها می توانید از کپه های فلزی یا گالوانیزه ، حلبی استفاده نمائید که این بخاطر اینکه دربهای بالایی این لانه ها کشویی هست بازرسی شما را در هنگام تولید راحت تر می کند و عموما دوستان در عرصه تولید از این سبک استفاده نموده (این کپه ها برای این کار مناسب هستند ولی خیلی کمیاب و هزینه خرید آنها بالا است )

لانه های گالوانیزه و فلزی فنچ

 

 

ارتباط با ما