Menu Navigation

لانه های نامناسب فنچ ها

متاسفانه خیلی از تولید کنندگان بخاطر کاهش هزینه های خود در تکمیل سالن ها به دنبال استفاده زا لانه های ارزان و به نوعی ناکار آمد از جنس کاغذ،چوب یا پلاستیک می روند که متاسفانه هر کدام از این لانه های به اشکال مختلف باعث صدمات زیادی در عرصه تولید و تلفات و مرگ جوجه ها خواهد شدو این لانه ها مهمترین عامل بوجود آمدن شپشک و میلبه در سالن ها خواهد شد که باعث خوردن خون جوجه ها و مولدها شده و موجب ضعیفی و در نهایتا مرگ خواهد شد.

نکته : از کپه های پلاستیکی استفاد نکنید خصوصا در فصل های گرم ، بخاطر اینکه عرق کرده وموجب مرگ جوجه هاو کثیف شدن و خرابی پرهای والدین می شود.( اگر ناچار هستین حتما در اطراف کپه سوراخهای ریز تهویه کنید )

نکته : هر گز از کاغذ یا روزنامه در سالنهای خود استفاده نکنید چون پرنده این کاغذها را می خورد و بخاطر عدم هضم درست باعث مرگ یا ایجاد وروم روده خواهد شد.

 

لانه های نامناسب فنچ

 

ارتباط با ما