Menu Navigation

مناسب ترین نور در سالنهای تکثیر پرنده فنچ:

پرندگان از دو طریق قادر به دیدن نور هستند . ابتدا از طریق اعصاب چشم که قادرند اطلاعات مربوط به احساسات ، ترکیبات رنگ و شناخت مسیر نور را انتقال دهند که این داده ها از دو مسیر ( از مغز به اعصاب بینایی و از هیپوفیز از طریق یک کانال) منتقل میشوند . طریق دوم حفره ایست بنام حفره هاردر که گرداگرد چشم پرنده قرار گرفته و میتواند طول مسیر نور را از منبع تا محل قرارگیری پرنده اندازه گیری نموده و به اپی فیز بفرستد که این عمل را فتو پریود نامند .

لزوم وجود نور UV :

کمبود و یا فقدان نور اولترا وایولت برای پرنده ای که در منزل و یا محیطی مسدود زندگی میکند ، کاملا محسوس خواهد بود چون درحقیقت پنجره ها اشعه UV منتشره در فضای بیرونی را فیلتریزه نموده و از ورود آن بداخل جلوگیری مینمایند ، بنابرین لازم است که منبع نوری بصورت علیهده برای پرنده در نظر گرفته شود .

پرهای فنچ ها دریافت کننده این نور هستند و این نور ، اساسی ترین نقش را برای انتخاب جفت در دوران جفتگیری بازی میکند . این اشعه نمایانگر رنگارنگ بودن پرنده از دید جفت خود خواهد بود . همچنین در انتخاب مواد غذایی برای پرنده حکم راهنمای مهمی را داشته و در اشتهای او نیز موثر است . فنچ ها از این اشعه جهت شناسایی طول و عرض جغرافیایی نیز بهره برده و از آن برای پروازی درست و صحیح ، و انتخاب سمت و سوی پروازی ، استفاده میکنند .

اشعه UV باعث میشود تا پرنده ، رنگ قرمز را قرمزتر ، و رنگ سبز را ، سبزتر مشاهده نماید در نتیجه میتوان گفت پرنده ای که علاقه بخوردن را از دست داده است حتما دارای کمبود اشعه ذکر شده میباشد .

انتخاب منبع روشنایی نور  UV

نور ساطح شده از منبع انتخابی باید هرچه نزدیکتر به نور طبیعی که در حدود 5500 الی 5600 کالری است ، باشد . لامپ های مارک ARCADIA بهمین دلیل نزدیکی به نور طبیعی برای این منظور انتخاب میشوند . مقدار این نور نباید از 5800 کالری متجاوز گردد . در این مورد باید یادآور شوم که استفاده از لامپهای مخصوص آکواریوم بهیچ وجه توصیه نمیگردد و باید از مصرف آن پرهیز شود

 

 

لامپ uv

 

ارتباط با ما