Menu Navigation

نوردهی سالن های فنچ :

نور مهمترين عامل برای به بلوغ رسيدن، رشد و توليد مثل و شروع و پايان پرريزی فنچ‌ها می‌باشد. اگر ارزش نوردهی صحيح و مناسب بيش از يک تغذيه خوب نباشد کمتر هم نخواهد بود بنابراين چگونگی نور دادن در فصول مختلف سال يکی از عواملی است که در موفقيت شما نقش بسزايی دارد.

در صورتی که بنا بر هر دلیلی سالنهای شما به نور طبیعی مجهز نیست باید با نور مصنوعی و استفاده از مکملهای دارویی کمبود نور طبیعی را جبران کنید تا بتوانیدتولیدات مناسبی را در این سالنها داشته باشند .

مصرف داروهای تامین کننده کلسیم ،پوست تخم مرغ و... جزو مهمترین موراد برای رژیم غذایی می باشد.

باید به نکات ذیل توجه کنید :

1-نباید نور مستقیم به پرنده بخورد کند.

2- استفاده از طیف رنگهای فرو سرخ و فرابنفش و مادون قرمز

3- تاثیر نور قرمز بر غده هیپوفیز فنچ مادهو افزایش باروری تاثیر مستقیم داردو باعث تخم گذاری بیشتر خواهد شد.

4- طول نور دهی ،زمان نور دهی ،کم و زیاد کردن نوردهی تاثیر مستقیم بر تولید و بلوغ جوجه ها خواهد داشت.

5- استفاده از لامپهای UV برای سالنها به دلایل ذیل موثر است.

الف:چشم پرنده را اذیت نمی کندو باعث بهبود بینایی پرنده می شود.

ب:دارای خواص درمانی می باشدضد عفونی کنندگی دارندکشتن باکتری ها و انگلهای موجود در سالن

ج: باعث کاهش استرس در گله می شود

د: افزایش سنتزی که پرنده در حال جذب است

  1. در صورت نبود لامپهای UV از لامپهای مهتابی یا رشته ای قدیمی100 وات یا لامپ های LED استفاده کنید.
  2. فنچ ها بخاطر شبکه بینایی خاص شون برخی از نورهای روشنایی را چشمک زن خواهند دید و این باعث از بین رفتن شبکه بینایی و استرس و عصبی شدن مولدها خواهد شد.
  3. استفاده از نور مصنوعی به مرور باعث پوکی استخوان در پرنده خواهدشد .

 

 

 

ارتباط با ما