Menu Navigation

علل ریختن پرهای فنچ

عامل پر ریزی فنچ ها:استرس ,کمبود کلسیم و در بیشتر مواقع کنه یا شپشک است

1-پر ریزان شدید و متراکم :اولین گزینه تعداد و ترافیک بیش از حد فنچ های  در سالن می باشد.

2-پر ریزان کم و سطحی در اطراف پشت: عامل تغذیه نامناسب  است .

3-پر ریزی شدید در تمام سطح بدن فنچ و لاغری مفرط که کاملا مشهوداست ،علت اصلی این عامل شپشک است

4-پر ریزان کم و گذری که که فقط  در اطراف سالن مشاهده میشود پر ریزی جوجه های نوک دور رنگ  محسوب می شود و خیلی جای نگرانی ندارد

5-از عوامل عمده ریختن پرها در فنچ استرس است . نگهداری پرندگان دیگر در سالن ،صداهای ناهنجار در سالن

6-کمبود نمک درجیره غذایی فنچها ،کمبودنمک کافی کارکرد تمامی سیستم سوخت سازغذایی  را دچار مشکل می کند، همچنین باعث از دست رفتن پرها , پر ریزی سخت و ایجاد مشکل تنفسی  در بدن پرنده میگردد, (گل نمک)

7-تغییرات هورمونی ( جفت گیری )پر ریزی و کم شدن پرها درماده فنچ ها نتیجه تغییرات هورمونی و تخم گذاری مدام در فنچ های ماده است .

8-کم شدن پرها از ناحیه سر :کم شدن پرها از ناحیه سر که بیشتر نوع نر فنچ دچارش میشوداز عوامل کثیف بودن سالن می باشد

9_آب تنی بیش از حد

 

 

#فنچ#زبرا#پرورش#سالن#جوجه#تغذیه#تخم#ارزن#بیماری#دما#شغل#پرنده#گوشت#دارو#پرکنی#مرگ#قفس#فنج#کتاب#آموزش

ارتباط با ما