Menu Navigation

علت پرکنی فنچ ها :

 نگهداری فنچ ها همیشه آسان نبوده و گاهی برایتان مشکلاتی را بوجود خواهد آورد یکی از استرسهایی که اکثر تولید کنندگان راتهدید می کندریزش پر فنچ ها در گله است .
عدم وجود پر در فنچ ها چندین علت دارد كه می توان به عوامل مختلفی تقسیم بندی كرد :

  1. عوامل تغذیه ای : سبب عدم رشد پرهای فنچها می شوند.
  2. مهمترین دلیل عدم رشد پرها كمبود اجزای پروتئینی ( اسیدهای آمینه ) جیره غذایی فنچ می باشد. پرهای پرندگان دارای میزان بالایی از یك جزء پروتئینی بنام متیونین می باشد. متیونین یكی از اسیدهای آمینه ای است كه دارای گوگرد می باشد و گوگرد ماده اصلی پرها می باشد. اگر جیره های فنچ ها در یكی از انواع اسیدهای آمینه كمبود داشته باشد ، عمدتا" آن متیونین می باشد. میزان كافی متیونین باید در جیره غذایی منظور شود و كمبود آن سبب كاهش رشد بدن و پرها می شود. كمبود متیونین پرنده را به خوردن پرهایش متمایل می كند ، تا بدین طریق پرنده نیاز شدید به این اسید آمینه را برآورد سازد. مواد غذایی استفاده شده در جیره های غذایی فنچ ها شامل میزان كافی متیونین نمی باشد ، بنابراین باید متیونین صنعتی ( دی- ال متیونین ) (DL Methionin) به مخلوط جیره افزوده شود تا مطمئن گردیم كه فنچ ها میزان كافی متیونین دریافت می كنند.
  3. مصرف  پودر ذرت یا ذرت پخته یکی از مهمترین نکات می باشد.

4- امكان دارد مناطق خاصی مانند پشت و سر فنچ ها فاقد پر باشند. در ضمن ممكن است نرهاپرهای ناحیه سینه خود را از دست دهند. این پرها پس از فصل جفتگیری مجددا" رشد كرده و كامل می شوند. اگر نواحی شكمی بدن و مخرج فاقد پر باشند ، عمده ترین علت آن وجود انگلهای خارجی مثل جربها (Mite) یا شپشها می باشند.

5- استرس

6- کمبود املاح و کلسیم

7- تولک ناهنگام

پرکنی فنچ

 

 

 

 

 

ارتباط با ما