Menu Navigation

چرا فنچ زبرا ؟

این پرنده به علل ذیل یکی از پر طرفدارترین در حوزه پرندگان زینتی می باشد.

1- قیمت مناسب آن

2-تخم گذاری زیاد

3-پرورش آسان

4- پرنده ای فوق العاده سازگار

ارتباط با ما