Menu Navigation

چشم درد فنچ ها:

این بیماری مسری میباشد و باید فنچ بیمار رو از بقیه جدا کرد.چشم درد میتواند ب علت سرماخوردگی و یا تماس چشم فنچ با چوب نشیمن کثیف و آلوده ب بیماری و یا سایر چیزای آلوده و ب علتی بی نظمی داخلی و وجود عفونت بخود چشم بوجود آمده باشد و نباید نسبت به آن بی اعتنا بود...

علایم:خارج شدن مایع و قی از چشم ها،جراحات پلک ها،پلک های ب هم چسبیده،جمع شدن کف در چشم ها،

علل:جریان هوای گرد و خاکی،اتاق (جایی ک حضور داشت) پر دود مثل دود سیگار،میکروب و ویروس...

درمان:استفاده از انواع پمادهای آنتی بیوتیک،محلول بابونه،استفاده از پماد ضدعفونی کننده چشم انسانی تتراساکیلین استریل چشمی

استفاده از داکسی سایکلین در آب فنچ ها برای مدت 5 روز

 

 

 

 

ارتباط با ما