Menu Navigation

کاهش تولید مثل فنچ ها

ویتامین E :

کمبود ویتامین E موجب ضعیف شدن توانایی جنسی در فنچ نر می گردد .

 ویتامین  E علاوه بر بالا بردن توانایی جنسی برای ساختن عضلات در جوجه های فنچ نیز حائز اهمیت است.

 برای دریافت این ویتامین جوانه های بذر ها علی الخصوص جوانه گندم منابع بسیار خوبی هستند .

 فنچ هایی که از نظر ویتامین E غنی هستند قدرت تولید مثل بالایی دارند و جوجه ها نیز از جثه بزرگتری نسبت به جوجه های هم ردیف خودشان  برخوردارند.

 

 

 

 

 

 

 

ارتباط با ما