Menu Navigation

کمبود کلسیم در فنچ

کلسیم عامل مهم و اصلی در تشکیل استخوان و فرم گرفتن تخم فنچ می باشد و از این رو بسیار ضروری می باشد . کلسیم در طول سال باید به فنچ داده شود . نقص در نوک فنچ ناشی از کلسیم می باشد که در هنگام بلوغ فنچ مشاهده می شود. چنانچه رژیم غذایی فنچ فاقد کلسیم مورد نیاز باشد در هنگام تخم گذاری ، پوسته تخمها سفت نخواهد بود و لنبه خواهد شود و شکل آن نیز بد فرم می باشد. کمبود کلسیم موجب کج شدن استخوان پا و انگشتان فنچ میگردد. 

مقدار مصرف:  ١۵ قطره در 40 میلیگرم اب برای 15 روز قبل از تخمگذاری و در دیگر مواقع 4 تا 5 قطره در 40 میلیگرم آب به مدت 5 تا 7 روز استفاده شود.

منابع محبوب کلسیم برای فنچ شما:

پوست تخم مرغ

استخوان ده پا ( کف دریا)

بلوک معدنی

انتقال پروتئین های پوست تخم مرغ بطور قابل توجهی جذب کلسیم را افزایش می دهد کلسیم پوست تخم مرغ 20 در صد قابلیت جذب شدن بیشتری نسبت به سایر منابع کلسیم دارد.

همچنین طبیعی بودن کلسیم پوست تخم مرغ هضم را راحت کرده و از مشکلات گوارشی جلوگیری می کند.

مصرف کافی ویتامین D3, فسفر و منیزیم برای جذب کلسیم ضروری هستند.محصولات تجاری و مکمل ها یکی از راه های فراهم کردن این مواد غذایی هستند و رژیم غذایی طبیعی به همراه نور کافی آفتاب راه دیگری است.

 

 

 

ارتباط با ما