Menu Navigation

کنترل گرمایش ، سرمایش، تهویه سالنهای فنچ

 

باید در سالنهای پرورش گله ای فنچ نکات ذیل را رعایت نمایید.

1-فنچ ها دارای گرد سفید رنگی تولید می کنند که در سالنهای گله ای باعث ایجاد بیماری چشمی و بیماری آسم برای انسان می شود.و باید حتما از عینک و ماسک در سالنها استفاده شود پس نیاز به تهویه جزو اصولی ترین نکات می باشدو باید در طول فصول گرم روزانه 5 ساعت تهویه هوا داشته باشین و در فصول سرد روزانه نیم ساعت تا شرایط محیطی مناسبی را برای تولیدات خود ایجاد نمایید.

2-دمای سالن ها باید در فصل زمستان بین 27 الی  30 درجه باشد.

3-در فصول گرم هر گز نباید فنچ ها در معرض مستقیم باد کولر یا پکیج یا پنکه قرار بگیرند.

5-  هر گز از هیتر های برقی برای گرم کردنم سالن ها استفاده نکنید چون باعث خشکی محیط و مرگ جوجه ها در داخل تخم می شوند.

 

 

 

#فنچ#زبرا#پرورش#سالن#جوجه#تغذیه#تخم#ارزن#بیماری#دما#شغل#پرنده#گوشت#دارو#پرکنی#مرگ#قفس#فنج#کتاب#آموزش

ارتباط با ما